Zavolejte nám (Po-Pá 7-17)

ResolvBike DISC BRAKE CLEANER čistič brzdových kotoučů 500 ml

ResolvBike Disk Brake Cleaner - speciální čistič brzdových kotoučů, rozpouští olej, tuk, dehet... Velmi agresivní organické rozpouštědlo proniká a rozpouští veškeré nečistoty nebo usazeniny. Omezuje pískání brzd. Velmi rychle se odpařuje a nezanechává žádné mastné zbytky na ošetřené ploše. Vynikající také pro čištění motorů.
Použití. Na čištěný povrch nastříkejte prostředek a pokud je to možné, otřete suchým hadříkem.
Upozornění: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Tlaková nádoba. Při zahřátí může prasknout. H315 Způsobuje podráždění kůže. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobovat ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů možného vznícení. Při práci nekuřte. P211 Nestříkejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj možného vznícení. P251 Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. P261 Vyhněte se vdechnutí aerosolu. P271 Uchovávejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. P410+P412 Chrňte před sluncem. Nevystavujte teplotě vyšší než 50°C. P501
Skladem u dodavatele
167 Kč 138 Kč bez DPH
Kód produktu: RE-1010-2
Záruka: 24 měsíců
ResolvBike DISC BRAKE CLEANER čistič brzdových kotoučů 500 ml
ResolvBike DISC…
167 Kč